Keim Stop, 100 g

Lipsă stoc
Pentru combaterea:

alternarioza, fainare, putregai

Se retrage la data de 08.01.2020 ca urmare a aplicării prevederilor Reg. (UE) nr. 989/2019, privind nereînnoirea aprobării substanţei active clorprofam şi se acordă o perioadă de graţie până la 08.10.2020. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare si distribuire (până la data 08.04.2020) la care se adaugă 6 luni pentru depozitare, utilizare şi eliminare stocuri la utilizatori (până la data 08.10.2020).

Keim Stop reprezinta un inhibitor al incoltirii cartofilor depozitati pentru consum sau prelucrare.

Substanta activa: chlorpropham 1%.

Formulare: pulbere de prafuit (PP).

Mod de utilizare: Keim Stop inhiba incoltirea cartofilor pe durata pastrarii pentru prelucrare sau pentru consum si se aplica pe platforma sau banda la transportul cartofilor in depozite. 

Keim Stop se aplica o singura data, prin prafuire, folosind un aplicator cu vibratii ce permite aplicarea omogena a produsului la trecerea tuberculilor pe banda transportoare in depozite pentru a inhiba incoltirea cartofilor pe perioada iernii. Prin folosirea produsului se asigura mentinerea unui aspect sanatos si a unei culori corespunzatoare a cartofilor pana la sfarsitul perioadei de depozitare, fiind prevenite pierderea in greutate si deteriorarea calitatii acestora.

Doza: Keim Stop se foloseste in doza de 100 g la 100 kg tuberculi in functie de specia de cartofi, conditiile de depozitare si perioada de depozitare dorita. In functie de rapiditatea incoltirii, poate fi necesara aplicarea ulterioara prin aerosoli a unui produs pe baza de chlorpropham. Cartofii ce au fost tratati cu Keim Stop pot fi consumati la o perioada de cel putin 30 de zile de la aplicare. 

Keim Stop se foloseste doar pentru cartofii de consum. Nu se poate utiliza pentru cartofii de samanta.

Autorizatia de comercializare are data de valabilitate 08.04.2020.

Detalii

Detalii
Modalitate de ambalare 100 g
Weight 0.100000
Producator Agriphar
Destinat Uz personal instruit, populatie, profesionisti
Valabilitate (ani) 2
Formulare WP - pulbere umectabila
Substanta activa chlorpropham
Concentratie substanta activa 10 g/kg
Cultura cartof
Pentru combaterea alternarioza, fainare, putregai
Dozaj 0.065-0.13%
Culturi bio nepotrivite
Tipuri aplicare aplicare directa - RTU

Fraze de precauție

Precautii
H302 Nociv în caz de înghiţire
H332 Nociv în caz de inhalare.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare
P273 Evitaţi dispersarea în mediu
P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
Păreri