Turba alba, 12 paleti

Lipsă stoc
Cultura:

ardei, busuioc, pepeni, tomate, varza, vinete

NU POATE FI FOLOSIT DE AMATORI

Doar de personal instruit si profesionisti

Acest produs se poate achizitiona doar prin plata integrala in avans, dupa primirea facturii proforme si confirmarea stocului.

Tuba alba este materie prima destinata pentru pregatirea substraturilor calitative de cultivare, folosita in special pentru imbunatatirea structurii solului.

Caracteristici:

- Greutate mica a turbei;
- Grad mic de descompunere (H 2-9);
- Permeabilitatea mare de absorbire a apei;
- Permeabilitatea de absorbire a aerului;
- Nesarata;
- Fara proprietati de imburuinare.

Nutrienti:

- N (mg/l) 100-250;
- P2O5 (MG/L) 100-250;
- K2O (MG/L) 150-300;
- PH (H2O0 5,6-6,5);
- Continutul de sare (g/l) 1,0.

Utilizare:

- La pregatirea tuturor substraturilor pentrun insamantare, cultivare si a altor multiplicari de derivate ale substraturilor, fiind necesara pentru rectificarile de pH si ca adaosuri de substante nutritive;
- La rectificarea structurilor de sol;
- La imbunatatirea proporietatilor fizice ale solului.

Mod de ambalare: sac de 250 litri (12 paleti x 18 buc x 250 litri)

Detalii

Detalii
Modalitate de ambalare 1 unitate
Weight 54000.000000
Producator Agro CS
Destinat Uz personal instruit, profesionisti
Valabilitate (ani) N/A
Formulare granule
Cultura ardei, busuioc, pepeni, tomate, varza, vinete
pH usor acid
Concentratie substanta activa 250 g/litru

Fraze de precauție

Precautii
H302 Nociv în caz de înghiţire
H332 Nociv în caz de inhalare.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare
P273 Evitaţi dispersarea în mediu
P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
Păreri