Purell NXT 85%

Lipsă stoc

Purell 85%

Purell 85% este cea mai eficienta metoda pentru reducerea riscului infectiilor in spitale, unde focarul de microbi este mare

Rrecomandat atat pacientilor cat si personalului medical.

Mod de ambalare: Flacon 60 ml cu pompa.

Detalii

Detalii
Modalitate de ambalare 1 litru
Weight 1.000000
Producator Gojo
Destinat Uz personal instruit, populatie, profesionisti
Valabilitate (ani) N/A
Formulare gel
Pentru maini
Agenti patogeni Candidoza, Clostridium difficile, Ecoli, Gripa, Hepatita A, Herpes, MRSA, Salmonella
Substanta activa etanol
Concentratie substanta activa 85 g/l

Fraze de precauție

Precautii
H302 Nociv în caz de înghiţire
H332 Nociv în caz de inhalare.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare
P273 Evitaţi dispersarea în mediu
P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
Păreri