Megasol 18-09-18, 1 kg

Lipsă stoc
Cultura:

ardei, cartof

Megasol 18-09-18 este un ingrasamant solubil creat special pentru administrarea ca fertilizant de baza si foliar, dar poate fi folosit si in sistemele de irigare avansate.

Conținutul de Macroelemente %:

N total – 18 %;

N-NH – 6.7 %;

N-NH2 – 11.3 %;

P2O5 – 9.0 %;

K2O – 18.0 %;

S – 12 %.

Conținutul de Microelemente ppm:

Fe – 500 ppm;

Mn – 250 ppm;

Zn – 125 ppm;

Cu – 25 ppm;

B – 100 ppm.

 Mod de utilizare:

1. Pentru fertilizarea foliara concentratiile folosite sunt de 0.5-1.5%;

2. Pentru fertirigare (odata cu apa de irigat) concentratiile folosite sunt de 0.1-0.2%;

3. Ca si completare la ingrasamantul de baza, pe sol inainte de plantare/semanare, in functie de necesarul de sol.

 Avantajele fertirigării:

  • aplicare uniformă;

  • elementele nutritive după solubilizare ajung cu apa de irigat la rădăcină;

  • nu necesită volum mare de lucru;

  • se poate obţine o creştere cantitativă şi calitativă a recoltei de 25-35 %.

Detalii

Detalii
Modalitate de ambalare 1 kg
Weight 1.000000
Producator Rosier
Destinat Uz personal instruit, populatie, profesionisti
Valabilitate (ani) 3
Formulare granule
Cultura ardei, cartof
Substanta activa cipermetrin, clorpirifos
Concentratie substanta activa 50 g/litru, 500 g/litru
Culturi bio nepotrivite

Fraze de precauție

Precautii
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare
P273 Evitaţi dispersarea în mediu
P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
H302 Nociv în caz de înghiţire
H332 Nociv în caz de inhalare.
Păreri