Sulfat de cupru-25kg

Lipsă stoc
Pentru combaterea:

alternarioza

Sulfatul de Cupru se poate utiliza ca materie prima la fabricarea altor produse cum sunt zeama bordeleza, sulfatul de cupru tribazic, hidroxidul de cupru, substante care sunt autorizate pentru utilizare in protectia plantelor pe teritoriul Romaniei si este utilizat in agricultura si in viticultura in Austria, Polonia, Germania, Franta etc.

Detalii

Detalii
Modalitate de ambalare 25 kg
Weight 25.000000
Producator U.E.
Destinat Uz personal instruit, populatie, profesionisti
Formulare WG - granule dispersabile in apa
Substanta activa cupru
Concentratie substanta activa 100% sulfat de cupru
Cultura castraveti, ceapa, cires, mar, par, piersic, prun, tomate, visin, vita de vie
Pentru combaterea alternarioza
Culturi bio potrivite

Fraze de precauție

Precautii
H302 Nociv în caz de înghiţire
H332 Nociv în caz de inhalare.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare
P273 Evitaţi dispersarea în mediu
P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
Păreri